mandag 7. mars 2016

Gla´melding!

Det er nå vedtatt i hovedstyret i NMK Modum & Sigdal at det nå blir nytt asfaltdekke på gokartbanen.I tillegg er vi stolte og takknemlige for å være blant de tre som ble tildelt midler fra Midtkraft-fondet! 

Arbeidet starter i mai og vil være ferdig innen sommercupen!

Vi gleder oss!!